MISSIONAIRE COMMISSIE

 

Project van Guido van Iperen / Christian roma support.

De varkenshokken waar in het afgelopen jaar geld voor is ingezameld, zijn klaar! Wij ontvingen van Guido deze foto’s.

MOOI NIEUWS NA OPROEP ANTJE OOSTERKAMP: Geneeskunde studeren in Bangladesh / Scholarship Fune KAMB+Hospital

Beste lezers van Antje haar nieuwsbrieven,

Mooi nieuws!

Het benodigde bedrag van €9000 voor de opleiding van Prioti is nu al bereikt! Er is zelfs meer gegeven dan op korte termijn nodig was: ruim €16500! Hartverwarmend!

Als thuisfrontcommissie van Antje willen we u hartelijk bedanken voor de royale steun voor Prioti.

Ook Antje wil u allen graag bedanken, ze schreef op 17 maart:

“Vandaag ging ik bij Prioti op bezoek. Dankzij jullie overweldigende steun is het bedrag voor de inschrijving voor de geneeskundestudie heel snel bij elkaar gebracht. Er is nu genoeg voor de inschrijving en waarschijnlijk ook voor een groot deel van de lopende kosten in de komende jaren. Helaas zijn in Bangladesh dit soort zaken onvoorspelbaar; er komen altijd onverwachte kostenposten bij.

Op het moment is het plaatsingsproces voor de studie bezig.
Waarschijnlijk krijgt Prioti volgende week te horen in welke geneeskundeopleiding ze is geplaatst. Dan kunnen we waarschijnlijk ook duidelijker krijgen wat de kosten voor het komende jaar zullen zijn, dat verschilt namelijk tussen opleidingslocaties.

Uiteraard zijn Prioti, haar ouders en zus enorm dankbaar voor jullie steun. Dit betekent dat Prioti zich nu voor kan bereiden op de komende studie in plaats van bezig te blijven met toelatingsexamens voor andere opleidingen af te leggen.

Het geld dat jullie hebben gegeven komt in het bestaande Scholarship Fund van LAMB als een donatie waardoor het aan de ‘gewone’ geldende regels gebonden is en Prioti na haar studie ook een periode bij ons in het ziekenhuis zal komen te werken.”

Bijgevoegd een paar foto’s van Prioti, haar ouders Marcony en Konika en haar zus Prema.

Nogmaals onze hartelijke dank,
Cornel, Hanne en Loretta

OPROEP ANTJE OOSTERKAMP: Geneeskunde studeren in Bangladesh / Scholarship Fune KAMB+Hospital

Beste lezers van Antje haar nieuwsbrieven,

Naast het meeleven met Antje, wordt Antje door verschillende van jullie
ook financieel ondersteund. We zijn blij om te kunnen zeggen dat dat
ruim voldoende is voor Antje om goed haar werk te kunnen doen. Omdat zij
zo gul wordt ondersteund, durven wij de mogelijkheid te noemen om een
eenmalige gift te geven voor de geneeskundeopleiding van een van de
‘LAMB kinderen’ via het ‘Scholarship Fund LAMB-Hospital’.

Een van de staf-kinderen, christen, meisje, Santali (dus tribal), heeft
een kans gekregen om geneeskunde te studeren. In Bangladesh gaat dat via
een toelatingsexamen. Op basis van de punten worden de beste studenten
toegelaten tot een geneeskundeopleiding van de regering. Voor die
studenten is de opleiding niet al te duur, en vrij goed te doen. De
groep die een beetje minder goed is wordt toegelaten tot een privé
geneeskundeopleiding. Dit jaar is die toelating voor het eerst centraal
geregeld.

Van onze staf kinderen die toelatingsexamen hebben gedaan, hebben er
twee toelating gehaald.
Een van hen, Aronno, christen, jongen, heeft toegang gekregen tot een
regeringsopleiding.
De tweede, Prioti, christen, meisje, Santali (dus tribal), heeft een
kans gekregen voor een privé opleiding.

Het probleem is dat Prioti nu rond € 20.000 op moet hoesten voor
toelating tot deze opleiding. Voor haar ouders, die beiden in LAMB
werken en _samen zo’n €600 per maand_ verdienen, is dit eigenlijk
niet op te brengen. Op dit moment komen ze zo’n €9.000 tekort om
Prioti in te kunnen schrijven. Dit is inclusief het bedrag dat ze via
een Scholarship Fund, dat er in LAMB is, hebben kunnen krijgen.

Met deze mail willen we jullie vragen om te overwegen om mee te helpen
om het ‘Scholarship Fund LAMB-Hospital’ _op korte termijn flink te
spekken_ zodat Prioti een grotere bijdrage vanuit het Scholarship Fund
kan ontvangen. Om Prioti dit jaar in te kunnen schrijven, moet het
bedrag van _€9.000 vóór 1 april_ binnen zijn. Die bijdrage is
grotendeels een rentevrije lening die ze aan het einde van haar studie
terug moet betalen aan dat Scholarship Fund, zodat het weer voor andere
toekomstige studenten kan worden gebruikt.

Antje schrijft: “Ik denk dat het een kans is om een jonge vrouw die
slim en toegewijd is, een vervolgopleiding te geven waar zij haar eigen
mensen in de toekomst mee van dienst kan zijn.”

Als je wilt bijdragen, dan kun je het geld sturen aan:
IBAN: NL82rabo0373743653 Miss. comm. t.n.v. Interserve o.v.v.
‘Scholarship Fund LAMB-Hospital’

Cornel, Hanne en Loretta,

de thuisfrontcommissie van Antje