Kerkenraad

 

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente. De raad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. Wij kennen ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en diakenen.

 

Predikant Vacature per 27 augustus 2023
Adres: Kerkstraat 4; 2481 AA Woubrugge
T:
E: scriba@pgdoesenwetering.nl

Voorzitter kerkenraad: Femke Swagerman
T: 06-39139450
E: scriba@pgdoesenwetering.nl

Scriba kerkenraad: Marianne Zandstra
Adres: Klaverhof 87; 2403 XC Alphen aan den Rijn
T: 0172 442733 / M: 06 11376459
E: scriba@pgdoesenwetering.nl

Ouderlingen

Maaike Schijf – van Breugel
Jennie Verweij – Logtenberg
Ineke van Zwieten-van Leeuwen
E: ouderling@pgdoesenwetering.nl

Pastoraal medewerkers
Annie Grandia – Swart
Nel van den Berg – van Dijk
Anja Tinga – Dorrepaal
Lenie Rietdijk – Walraven

Diaconie
Diaken: Jan Tinga
Voorzitter diaconie
T: 06 5477 2251

Diaken: Anneke Noodelijk-van der Eijk
secretaris

Diaken: Joost Lekkerkerker
penningmeester 

Diaken:  Rita Lekx-Notenboom

Diaken: Hanneke Stigter-Grandia

E: diaconie@pgdoesenwetering.nl

Kerkrentmeesters
Ouderling-kerkrentmeester: André Oosterom, secretaris/penningmeester
Ouderling-kerkrentmeester: Marc van der Leij
Kerkrentmeester: Arnt Friso de Bruijn, ict
Kerkrentmeester: Piet van der Geest
Kerkrentmeester: Arjan Noordam, beheer gebouwen
Kerkrentmeester: Jan Uit den Boogaard, interim voorzitter – beheer gebouwen Hoogmade

E: krm@pgdoesenwetering.nl