Solid Friends

Voor jongeren vanaf de tweede klas voortgezet onderwijs t/m 18 jaar is er: “Solid Friends”. 

Eén keer in drie weken op de zaterdagavond komen we bij elkaar. We houden ons tijdens de clubavonden bezig met leuke en gekke spelletjes in combinatie met serieuze onderwerpen. Af en toe helpt één van de jongeren de leiding met het voorbereiden van het thema, of wordt er gezorgd voor een hapje. We leren hier ook veel van en we worden goede vrienden! 

Naast onze eigen avonden, doen we ook gezamenlijke activiteiten met de andere clubs. Met de contributie van €1,50 sparen we voor leuke extra’s en uitjes. Zo gaan we één keer per jaar gezellig bowlen en waaien we af en toe met z’n allen uit, op het strand.  

Lijkt het je leuk om een avond mee te doen? Je bent van harte welkom!

2021 2022
30 oktober 22 januari
20 november 12 februari
27 november – sint 26 maart – bowlen
12 december – kerst 19 april
14 mei – slotactiviteit