Solid Friends

Voor jongeren vanaf de tweede klas voortgezet onderwijs t/m 18 jaar is er: “Solid Friends”. 

Eén keer in drie weken op de zaterdagavond komen we bij elkaar. We houden ons tijdens de clubavonden bezig met leuke en gekke spelletjes in combinatie met serieuze onderwerpen. Af en toe helpt één van de jongeren de leiding met het voorbereiden van het thema, of wordt er gezorgd voor een hapje. We leren hier ook veel van en we worden goede vrienden! 

Naast onze eigen avonden, doen we ook gezamenlijke activiteiten met de andere clubs. Met de contributie van €1,50 sparen we voor leuke extra’s en uitjes. Zo gaan we één keer per jaar gezellig bowlen en waaien we af en toe met z’n allen uit, op het strand.  

Lijkt het je leuk om een avond mee te doen? Je bent van harte welkom!

Bijeenkomsten Solid Friends
Zaterdag van 19.30 tot 21.30 uur
2023 2024
7 oktober 20 januari
4 november 10 februari
25 november – Sinterklaas 09 maart
17 december – Kerstviering 20 april