Gretha Bregman-Hoving Kerkelijk Werker

In het najaar van 2023 ben ik door de PG Does en Wetering aangesteld als Kerkelijk Werker. Na het behalen van mijn bachelor theologie werkte ik achtereenvolgens in de gemeenten van Waarder-Driebruggen, Halfweg-Zwanenburg, Rijsenhout en Nieuw Vennep. Bijzonder is het om nu in de gemeente te werken waar ik sinds 1992 al thuis ben. Het voelt voor mij heel goed om in een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten en verhalen, pastor te mogen zijn.

Verhalen is denk ik het sleutelwoord in mijn bezigheden. Ik luister graag naar verhalen van mensen. Ieder mens heeft een levensverhaal met verschillende elementen waar ieder op een eigen wijze mee omgaat. Daarnaast zijn er de oude verhalen die tot ons komen in de Bijbel. Ook daarin vinden we verschillende elementen. Ik vind het inspirerend om met die verhalen bezig te zijn, te lezen en te bestuderen. In de loop van mijn leven heb ik ontdekt dat Bijbelverhalen en verhalen van mensen alles met elkaar te maken hebben. Ze versterken elkaar en zo komen we als mensen “op verhaal” bij elkaar maar ook bij God.

In de periode dat ik hier werkzaam ben wil ik allereerst aandacht hebben voor verhalen door de ontmoeting in de kerk en thuis. Daarnaast ben ik betrokken bij diverse activiteiten en wil ik graag mede op basis van de diaconale gedachte de verbinding tussen dorp en kerk in de beide dorpskernen (verder) uitbouwen.

Ik ontmoet u en jou graag en we komen elkaar vast tegen in de kerken van onze dorpen of daarbuiten. Ik probeer daar te zijn waar nodig maar dat is niet altijd zichtbaar of bekend. Daarom moedig ik je/u aan contact met mij op te nemen voor jezelf of voor een ander als daar behoefte aan is.
Dat kan via de mail: kerkelijkwerker@ziggo.nl of telefonisch: 06-51467494 . Doen hoor!