Predikant

Mijn naam is Stefan Honing. In januari 2018 ben ik fulltime predikant geworden van de Dorpskerk in Woubrugge en sinds de fusie in januari 2022 is het Kerkje aan de Does in Hoogmade daarbij gekomen.

Wanneer iemand mij vraagt wat ik mooi vind aan het dominee zijn dan antwoord ik vaak: ‘alles’. Als herder en leraar maak je deel uit van de levens van de gemeenteleden. Soms op hele mooie momenten en ook rondom verdrietige gebeurtenissen. Juist dan mag ik de mensen helpen om te zien: ‘Je staat er niet alleen voor, God is met je’. Voor mij draait het geloof om de drie-enige God. In de Bijbel leren we de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kennen. God, de Vader als Schepper van ons allen. Jezus, de Zoon, die gestorven is om ons te redden, elke zondag opnieuw vieren we dat Hij ook weer is opgestaan uit de dood. De Heilige Geest die ons inspireert en leidt op de weg van het leven. Het maakt mij dankbaar dat ik door middel van kerkdiensten, catechisaties, gesprekken en andere ontmoetingen samen met mensen steeds meer mag ontdekken van het geloof.

Misschien wilt u wel een keer in gesprek over het geloof, de kerk of misschien wilt u in contact komen over de mogelijkheden van een kerkelijke uitvaart, kerkelijke trouwdienst of een doopdienst. Bel of mail mij dan via 0172-518157 of ds@pgdoesenwetering.nl