Project kerkvriend.
Afgelopen zondag 12 maart introduceerde ds. Stefan Honing tijdens de dienst het project kerkvriend. Hierbij nog even kort wat het project inhoudt:

We zien dat sommige mensen uit de gemeente veel bezoek krijgen. Vaak  van mensen die ook bij de kerk horen. Dat is iets heel moois. Die mensen die zoveel bezoek krijgen hebben als het ware al heel veel kerkvrienden. We zien echter ook dat andere kerkleden maar weinig contact hebben met mensen uit de kerk. Dat vinden we jammer. En dat is ook niet hoe de Bijbel het ons leert. We lezen in de Bijbel dat Jezus ons er toe oproept om elkaar lief te hebben. Maar hoe kan je dat doen als je elkaar nooit echt spreekt?

Met het project Kerkvriend willen we proberen om de onderlinge verbondenheid in de gemeente groter te maken. Wij hopen dat praktisch iedereen hieraan gaat meedoen. In de digitale nieuwsbrief van deze week en op de website staat een link. Daarmee kom je bij een aanmeldformulier. Op dat formulier geef je aan of je kerkvriend wil worden en zo ja van hoeveel mensen, misschien van drie mensen of van vijf, of vul zelf maar in…

Zodra de aanmeldingen binnen zijn zullen we een verdeling gaan maken. Zodat u de kerkvriend wordt van een aantal mensen. Het is dan de bedoeling dat u minsten eenmaal per jaar op bezoek gaat bij dat adres. Zo leren we elkaar als broeders en zusters beter kennen. In de Bijbel lezen we keer op keer het ideaalbeeld dat een christelijke gemeenschap een hechte familie is, hiermee doen we weer een stap in die richting. Meld u dus aan, het vraagt bijna geen tijd. Als u nog twijfelt hebt kunt u ds. Stefan Honing ook altijd aanschieten of eventuele vragen op het formulier stellen.

Hier het invulformulier