Dorpsleerhuis

Een gezamenlijk project van de Dorpskerk Woubrugge, de Gereformeerde Kerk van Woubrugge en het Kerkje aan de Does in Hoogmade

Het Dorpsleerhuis Woubrugge is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Woubrugge en Hoogmade waarin Dorpskerk Woubrugge, Gereformeerde Kerk Woubrugge, Kerkje aan de Does en de Nederlandse Protestanten Bond afd. Woubrugge-Nieuwveen participeren. De bedoeling is interessante en leerzame activiteiten te organiseren voor inwoners van Woubrugge, Hoogmade en omgeving.
Contactpersoon: Erica Doelman
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com.

Burgemeester Astrid Heijstee op 24 mei te gast in het Dorpsleerhuis

Op dinsdagavond 24 mei is de nieuwe burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw Astrid Heijstee-Bolt, te gast in het Dorpsleerhuis Woubrugge. Zij zal spreken over haar in de wet vastgelegde taak als burgemeester en over haar visie op de rol die zij als burgemeester in de samenleving en in het bijzonder in de gemeente Kaag en Braassem kan innemen.
De werkgroep Dorpsleerhuis stelt het zeer op prijs dat er op deze manier gelegenheid is om met mevrouw Heijstee kennis te maken. Het is niet de bedoeling die avond over actuele, plaatselijke kwesties in gesprek te gaan.
U bent van harte welkom op 24 mei a.s. om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Woubrugge, Dr. A. Kuyperweg 1, 2411 LC Woubrugge. De toegang bedraagt € 5,00 incl. koffie/thee. Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Het programma van eerdere jaren vindt u via onderstaande links

Dorpsleerhuis 2019-2020

Dorpsleerhuis 2018-2019