Dorpsleerhuis

Een gezamenlijk project van de Dorpskerk Woubrugge, de Gereformeerde Kerk van Woubrugge en het Kerkje aan de Does in Hoogmade

Het Dorpsleerhuis Woubrugge is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Woubrugge en Hoogmade waarin Dorpskerk Woubrugge, Gereformeerde Kerk Woubrugge, Kerkje aan de Does en de Nederlandse Protestanten Bond afd. Woubrugge-Nieuwveen participeren. De bedoeling is interessante en leerzame activiteiten te organiseren voor inwoners van Woubrugge, Hoogmade en omgeving.
Contactpersoon: Erica Doelman
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com.

Programma Dorpsleerhuis Woubrugge 2023-20244 – klik hier

Het programma van eerdere jaren vindt u via onderstaande links

Dorpsleerhuis 2022-2023

Dorpsleerhuis 2019-2020

Dorpsleerhuis 2018-2019

Dinsdag 10 oktober 2023 – Avond over de liederen van Huub Oosterhuis
Op 10 oktober wordt door het Dorpsleerhuis Woubrugge een avond gehouden waarin wordt stil gestaan bij liederen van een bijzondere dichter. Op een dag in november 1958 bedacht Huub Oosterhuis, fietsend tussen Winsum en Groningen, het lied ‘Zolang er mensen zijn op aarde’, dat nog diezelfde avond, begeleid door een saxofoon, tijdens het Lof – een gebedsdienst met zang – werd gezongen. Het was zijn eerste kerklied.
Graag wil musicus Johan van Oeveren daarover met ons over nadenken. Over de liederen en de muziek, maar ook over Huub Oosterhuis als mens. Laten we samen deze teksten en muziek van dichtbij beluisteren en bekijken. Samen zijn teksten beleven en zingen. Samen bekijken wat die betekenden in zijn tijd, maar ook nu nog steeds. We vinden veel kernwoorden terug over vrede en gerechtigheid. U bent van harte uitgenodigd.
Spreker: Johan van Oeveren, musicus
Locatie: Dorpskerk Woubrugge, Comriekade 7
Aanvang: 20.00 uur
Entrée: € 5,00 incl. koffie/thee
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Woensdag 15 november 2023 – Democratie: voorwaarden en bedreigingen
Door de oorlog die Rusland met Oekraïne is begonnen, worden we eigenlijk gedwongen om na te denken over wat er echt op het spel staat. Wordt alleen onze veiligheid bedreigd of staan ook de waarden van onze democratie op het spel? De veelvuldige wereldkampioen schaken Kasparov heeft de westerse landen al jaren gewaarschuwd voor het bewind van Poetin. Hij heeft persoonlijk gepoogd in Rusland de verdere uitholling van de democratische waarden een halt toe te roepen, maar dat werd hem onmogelijk gemaakt. Hij moest uiteindelijk naar het westen vluchten.
Maar wat zijn dan de waarden van democratie? Wanneer kan men spreken van democratie, welke voorwaarden of omstandigheden horen daarbij? Hoe functioneert onze democratie en waarin is die democratie kwetsbaar? Daarover geeft Johan de Wit een verhelderende lezing op woensdag 15 november. Johan de Wit is jurist en theoloog. Hij is al meer dan twintig jaar de vaste voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist. Het stellen van vragen op maatschappelijk gebied ziet hij als logisch voortvloeiend uit zijn levensbeschouwing.
Spreker: Johan de Wit, jurist-theoloog
Locatie: Gereformeerde kerk Woubrugge, dr. A. Kuyperweg 1
Aanvang: 20.00 uur
Entrée: € 5,00 incl. koffie/thee
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Maandag 8 januari 2024 – ‘Bachs magistrale magiërs’, muzikale lezing over het Weihnachtsoratorium
Na zijn eerdere lezingen over de eerste vier cantates van het Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach, zal musicus Arco Mandemaker op maandag 8 januari zijn drieluik besluiten met de bespreking van de cantates V en VI. Deze twee cantates, gecomponeerd voor de Zondag na Nieuwjaar en Driekoningen, verhalen van de Bijbelgedeelten over de magiërs uit het Oosten en de dubieuze rol die koning Herodes in het geboorteverhaal van Jezus speelt. Op geheel eigen wijze weet Bach aan alle contrasten die het kerstverhaal rijk is, stem te geven. Ontvankelijke magiërs, een doortrapte koning en een kwetsbaar kind treden in geniale muziek naar voren om hun positie in het verhaal in te nemen. Tijdens de lezing zullen we stilstaan bij de theologische gang die Bachs libretto maakt. En natuurlijk gaan we weer luisteren naar hoe Bach zijn theologische boodschap met ongeëvenaarde muziek kracht weet bij te zetten. Een nieuw monument in de muziekgeschiedenis was geboren!
Spreker: Arco Mandemaker, musicus
Locatie: Dorpskerk Woubrugge, Comriekade 7
Aanvang: 20.00 uur
Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Vrijdag 23 februari 2024 – Mentale weerbaarheid van jongeren
Nadere informatie volgt
Spreekster: Christa Logman, praktijkondersteuner GGZ
Locatie: Kerkje aan de Does, Vissersweg 1, Hoogmade
Aanvang: 20.00 uur
Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Dinsdag 12 maart 2024 – Vrouwen in de kunst deel 2
Deze avond is het vervolg op de lezing van de Woubrugse kunstenaar Feike de Vries in februari 2023 . Hij pakt de draad op bij de periode vanaf 1650 met een klein stapje terug in de tijd om aandacht te besteden aan Artemisa Gentileschi. Daarna laat hij zien dat het nog lang duurde voor vrouwen echt om hun kwaliteit werden gewaardeerd. Neem het verhaal van Auguste Rodin (beroemd Frans beeldhouwer, 1840 – 1917). Zijn leerlinge en assistente Camille Claudel (1864 – 1943) stak haar leermeester naar de kroon en begon voor zichzelf. Ze is uiteindelijk op een vreemde manier in een inrichting gekomen. Uiteindelijk gaat het over het prachtige werk dat gecreëerd werd; en daar zullen we het hoofdzakelijk over hebben. Bedoeling is weer veel mooie kunstwerken te laten zien.
Spreker: Feike de Vries, kunstenaar
Locatie: Gereformeerde kerk Woubrugge, dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge
Aanvang: 20.00 uur
Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Woensdag 3 april 2024 – Luchthavenpastoraat op Schiphol
Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze nationale luchthaven. Schiphol is een ware
miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis
in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.
Met elkaar brengen zij rust in hectische omstandigheden die zich voordoen. Zij leggen noodzakelijke
contacten, bieden ruimte voor gebed en meditatie, een luisterend oor, koffie of een slaapplaats,
zodat mensen verder kunnen.
Er is dagelijks een pastor op de luchthaven aanwezig voor opvang en hulp aan passagiers. Daarnaast
is 24 uur per dag het Meditation Centre geopend, waar reizigers en medewerkers naar toe kunnen
gaan om te bidden, te mediteren of stilte te zoeken in de hectiek. e. Hier zijn 25 vrijwilligers
werkzaam om de bezoekers te verwelkomen.
Wanneer mensen zichtbaar in nood komen, wordt vaak het Luchthavenpastoraat ingeschakeld. Luchtvaart-maatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, Omroep & Inlichtingen, de Medische dienst en Alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep op het pastoraat.
Ds. Marieke Meiring-Snijder is een van de pastores van het Luchthavenpastoraat. Zij zal ons vertellen over haar werk op de Luchthaven en ons een kijkje geven in wat er zich zoal achter de beeldschermen afspeelt en vooral over de positieve rol die zij daarin kan vervullen.
(Foto: Pastor Mark Hafkenscheid helpt een passagier. De luchthavenpastores zijn goed zichtbaar op de luchthaven omdat zij een keycord dragen met daarop “chaplain”)

Spreker: ds. Marieke Meiring-Snijder, luchthavenpastor
Locatie: Gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge
Aanvang: 20.00 uur
Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Woensdag 15 mei 2024 film ‘A Beautiful Mind’
De hoofdpersoon John Nash gaat wiskunde studeren aan een topuniversiteit. Zijn toptalent
laat hij pas zien als hij aantoont dat samenwerking veel meer kansen geeft om vrouwen
voor zich te winnen dan ieder voor zich, zoals de meesten denken, zich beroepend op bijv. de
filosoof/econoom John Adams. Hij krijgt de kans dit inzicht verder te ontwikkelen op
meerdere gebieden. Hij wordt ook uitgenodigd op het Pentagon om codes van de vijand te
ontcijferen. Hij behaalt daarin verbluffende resultaten. Zijn leven krijgt een nieuwe wending
als een mysterieuze man van het ministerie van defensie hem de opdracht geeft allerlei
tijdschriften te onderzoeken op patronen met geheime codes. Daarin gaat hij helemaal op.
Dan lijkt het dat hij een opdracht aanvaard heeft die hem in zeer gevaarlijke situaties brengt,
o.a. met achtervolgingen door de Russische geheime dienst.
Maar wat is hiervan waar. Lang kruipt de kijker in de voorstellingen van John Nash en beleeft
a.h.w. wat de wiskundige ook meemaakt. Hij blijkt schizofreen te zijn en krijgt tenslotte een
behandeling. Bij het vervolg speelt ook zijn vrouw een belangrijke rol, zoals de gehele
liefdesgeschiedenis een essentieel deel is van de film. Het overwinnen van de verbeeldingen,
later meer het omgaan met de verbeeldingen, kost heel veel tijd en heel veel liefde van zijn
vrouw. Veel later ontwikkelt hij inzichten rond de “Speltheorie” en krijgt daar in 1994 met
anderen de Nobelprijs voor Economie voor. De film is gebaseerd op een waar gebeurde geschiedenis en kreeg 4 Oscars. Ondanks de lengte van de film, 135 minuten, blijft hij tot het einde boeien.
Locatie: Gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge
Aanvang: 19.30 uur
Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee
Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Mei/juni 2024: Natuurwandeling
Info wordt later bekend gemaakt