Geef vandaag voor de kerk van morgen

Woubrugge/Hoogmade, januari 2024

Wat is het mooi te ervaren dat onze jonge Protestantse gemeente Does en Wetering steeds meer en meer een eenheid wordt. We leren elkaar, als gemeenteleden, steeds beter kennen en werken samen aan een verdere opbouw van onze gemeente. Ook in dit net nieuw begonnen jaar willen wij daar weer stappen in zetten, zo is besloten om het ook in het Kerkje aan de Does mogelijk te maken de diensten te streamen zodat het mogelijk is de viering ook in deze kerk thuis mee te maken.

Daarnaast zal ook de invulling van de vacante predikantsplaats een belangrijk aandachtspunt zijn. Als college van kerkrentmeesters hebben wij de leeggekomen pastorie voor enkele maanden verhuurd. Maar zijn wij er ons ook van bewust dat, voor er een nieuwe predikant in komt wonen, de pastorie wel een goede schoonmaak en mogelijk wat onderhoud nodig heeft.

 Net als in het dagelijks leven merken ook wij dat onze kerkelijke lasten blijven stijgen. Al doen we nog zo ons best om zo zuinig mogelijk met onze kosten om te gaan. Zo proberen we, zoals jullie ook hebben kunnen merken, onze energiekosten zoveel mogelijk te beheersen. Wij willen wel graag die open kerk in onze samenleving blijven, een plek van geloof, hoop en liefde, in onze harder wordende samenleving. Zo is het ons beleid om onze kerkelijke gebouwen, zoveel als verantwoord mogelijk is, een bredere rol in onze dorpen te laten vervullen. Maar om die veranderende rol goed te kunnen vervullen zijn mensen en financiële middelen zeker nodig.

Daarom zijn wij, als college van kerkrentmeesters, aan het begin van 2024 weer zo vrijmoedig een beroep op jullie te doen de Actie Kerkbalans weer royaal te ondersteunen. Het blijft nodig om ook vandaag te blijven investeren in onze kerk van morgen.

Doe je mee??

 Het College van Kerkrentmeesters

Jan Uit den Boogaard
Voorzitter

 


(Om het formulier te kunnen indienen moet u, onderaan de pagina, het antwoord op de rekensom invullen. Dit is voor de spam controle.)

Voorlopig resultaat volgt zsm ....  
Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€82.810Raised €1.000 towards the €82.810 target.€1.000Raised €1.000 towards the €82.810 target.1%

Toezegging kerkbalans 2024

2 + 11 =